Vill du jobba nattetid?

Distributör

Att arbeta som distributör innebär att du under nattetid levererar morgontidningar, e-handelspaket och andra försändelser till mottagare i alla slags boenden och företag. Transportmedlen kan variera från företagsbil och paxster (en typ av lastmoped med tak) till elcykel eller vagn. Arbetet utförs självständigt inom ett specifikt tilldelat område, i alla sorters väder.

Packsalsmedarbetare

I rollen som packsalsmedarbetare ansvarar du för att sortera och packa produkterna som levereras. Din huvuduppgift är att säkerställa att våra distributörer kan leverera dem till slutkunderna. Arbete utförs främst under kvällar och nätter, innan distributionen påbörjas.

Arbetsledare 

Som arbetsledare* är du den första personen som våra distributörer och packsalsmedarbetare möter vid arbetsdagens början. Du ansvarar för att öppna lokalen, sortera produkterna och stötta den ansvariga chefen i organisationen och ledningen av nattskiftet.

*team- eller gruppledare

Transport- och distributionsledare

Som transportledare ansvarar du för alla transporter till och från våra packsalar. Ditt uppdrag innebär att planera packningen av inkommande produkter, leda personalen i packsalen och säkerställa att utgående leveranser når varje distributionsområde.

Distributionsledare ansvarar för flera geografiska områden med lokaler som distributörerna utgår ifrån. Förutom att leda dessa områden, ansvarar distributionsledare även för operativ drift och säkerhet under arbetspassen.

Båda rollerna innefattar ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet, och fungerar som viktiga länkar mellan vår nattliga och dagliga verksamhet.

Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om respektive arbetsroll.

Morgonpigg?

Läs om våra dagsjobb här.

Vi är en del av ett större nätverk som växer och utvecklas hela tiden.