Vi är Bonway.
Vi står för bättre logistik.

Efter ett århundrade av punktliga leveranser över hela Sverige har vi lärt oss att logistik handlar om mer än vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Det handlar om våra engagerade medarbetare som sorterar, hanterar,  transporterar och levererar varorna som knyter samman vårt land. Det handlar om företagare som litar på våra tjänster, och vår förmåga att lyhört anpassa oss till deras behov. Och sist men inte minst handlar det om vår gemensamma skyldighet att skydda miljön och vår planet.

Bättre logistik innebär att med förståelse för hela värdekedjan ta ett helhjärtat ansvar. Det innebär att inte kompromissa med någon aspekt för att förbättra en annan. Bättre logistik levererar idag, samtidigt som den ständigt strävar efter att utvecklas för att fortsätta leverera imorgon.

Bonway vill genom ett ihärdigt fokus på människa och miljö vara en positivt transformerande aktör inom logistikbranschen, och bidra till en mer hållbar framtid

“Vi skapar bättre logistik, för både miljön och människan.”

“Vi har en djup förståelse för vår roll i samhället. Genom att dra nytta av vår ackumulerade expertis kan vi erbjuda snabba, punktliga och pålitliga rikstäckande leveranser som tar ansvar för vår sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan.”

Vad vi menar med bättre logistik.

Hållbarhet

Med klimatsmarta lösningar behöver vi inte välja mellan hållbarhet och punktlighet. Genom att leverera paket i samma fordon som tidningen kan vi säkerställa att vi levererar lika snabbt som klimatsmart.

Medarbetare

Vi bryr oss om våra medarbetare och fortsätter att investera i deras välbefinnande och utveckling.
Vi erbjuder schyssta arbetsvillkor och har en stark inriktning på att främja både den fysiska och psykiska hälsan hos våra medarbetare genom förmåner som friskvårdsbidrag och anonymt samtalsstöd. Det är viktigt för oss.

Företag

Att hjälpa Sveriges företag är vårt viktigaste uppdrag. Vi arbetar med nära kundkontakt och skräddarsydda logistiklösningar för att hjälpa företag och entreprenörer att nå både sina kunder och sin potential.

Bättre logistik måste vara hållbar.

Vårt mål på Bonway är tydligt: 100% emissionsfri distribution. Detta mål engagerar hela organisationen, rörande allt från elektrifiering av transporter till att bygga upp vår egen laddinfrastruktur och optimering av leveranssträckor. Vi inser att hållbarhet inte kan vara en isolerad satsning; därför vävs vår hållbarhetssatsning in i alla våra processer och som en viktig del av varje medarbetares vardag.

Ingen verksamhet existerar utan att påverka omvärlden, men på Bonway siktar vi på att vår påverkan ska vara positiv. Utöver våra interna ambitioner strävar vi efter att skapa fler hållbara lösningar tillsammans med våra kunder och partners – för en bättre logistikbransch.

Vi är en del av Bonway

Susanne| Distribution

Markus | Distribution

Louise | Distribution

Gun | HR

Nick | Distribution

Linn | Distribution

Ronney | Logistik

Sandra | HR

Kamal | Distribution

Gabriela | Distribution

Peter | Distribution

Anne | Distribution

Saqib I | Distribution

Annelie | HR

Arne | Distribution

Therese | Infrastructure

Daniel | Distribution

Joakim | HR

Kristina | Distribution

Jörgen | Distribution

Muhammad | Distribution

Louise | HR

Daniel| Distribution

Muneeb | Distribution

Peter | Distribution

Merje | HR

Kristian | Distribution

Malin | Infrastructure

Gustav | HR

Anes | Distribution

Rebecca | Sales & Market

Lars | Distribution

Rashid | Distribution

Peter | Infrastructure

Oddbjörn | Distribution

Jörgen | HR

Hida | Distribution

Christian | Distribution

Usman | Distribution

Munawar | Distribution

Zaryyab | Distribution

Marina | Supply Chain

Saqib | Pre distribution

Elisabeth | Distribution

Magnus | Sales & Market

Valéria | Communication & Market

Philip | CEO